Länka företag via EDI

EDI - Elektronisk datautbyte

Som ett globalt operativt företag är det viktigt för oss att vara uppdaterade inom området elektronisk datatrafik och kunna erbjuda våra handelspartner en direkt anslutning via EDI.

EDI är det format som gör det möjligt för avsändare och mottagare att överföra dokument - så som fakturor och beställningar - direkt från dator till dator på elektronisk väg.

De elektroniska dokumenten integreras direkt i handelspartnernas affärssystem. Detta möjliggör snabbare och felfri utbyte, eftersom själva datakvaliteten också säkerställer smidiga transaktioner.

Med företaget Transus har vi en partner vid vår sida som har specialiserat sig på EDI sedan 2003 och har satt sig som mål att göra användningen av EDI så användarvänlig som möjligt för alla handelspartner.

Senast betraktad